Basisschool Bonaire De Pelikaan

9 juni 2022: Nieuwsbericht vanuit Sentro Akseso:

Schoolgezondheidszorg

De Jeugdgezondheidszorg (JGZ) zet zich in voor een gezonde ontwikkeling en opvoeding van alle kinderen van 0-19 jaar. Het consultatiebureau is voor de kinderen van 0-4 jaar en de schoolgezondheidszorg is voor de kinderen van 4-19 jaar. De JGZ is sinds kort bij Sentro Akseso aangesloten, hier werken we nauw samen met pedagogische medewerkers, maatschappelijk werkers en kunnen wij doorverwijzen naar andere instanties. Wat doet de schoolgezondheidszorg onder andere?

  • Gezondheidsonderzoek 5 en 10 jarigen:

Voor dit onderzoek worden alle 5 jarige leerlingen uitgenodigd om te komen wegen, meten en om de ogen en oren te onderzoeken. De kleding blijft bij dit onderzoek aan. Later ontvangen ouders een terugrapportage. Ouders krijgen een vragenlijst om voorafgaand aan het bezoek in te vullen. Soms kan een kind worden opgeroepen voor de arts of voor een herhaling.  

  • Schoolvaccinaties:

Onder onze taak valt ook het geven van de reguliere vaccinaties die volgens het Rijksvaccinatieprogramma worden gegeven. Bij 4 jaar wordt de DKTP (eventueel BMR) gegeven en bij 9 jaar de DTP (eventueel BMR) & HPV bij meisjes. We komen hiervoor op school en als ouders het niet via school willen, bieden wij elk jaar een aantal prikmiddagen aan. Hiervoor ontvangen ouders eerst een brief. U kunt altijd contact opnemen voor meer informatie. 

  • Onderzoek op verzoek:

Het is altijd mogelijk, dus ongeacht in welke klas een leerling zit, om een extra afspraak te maken als er vragen of problemen zijn. Ouders, leerlingen, de school en de JGZ kunnen een extra onderzoek aanvragen. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om vragen over het gehoor, de groei opvoeding of motoriek. Aanvragen kan via school of direct bij JGZ.

  • Vragen over gezondheid, opvoeden en opgroeien:

Met vragen over deze onderwerpen kunt u terecht bij Sentro Akseso. We hebben genoeg expertise in huis om u hierbij te helpen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onderstaande telefoonnummers. 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen. Onderstaand de contactgegevens:

Gisella Clementina & Terra Sandberg
Schoolgezondheidszorg verpleegkundigen
Telefoon: +599 7177300
Whatsapp: +599 7015258
Email: schoolgezondheidszorg@aksesobon.com

 

_______________________________________________________________________

 

21 mei 2021: Overhandiging van het boek ‘Nos ta Boneiru’

Kaya Amsterdam #3 | Kralendijk, Bonaire, CN | Telefoon: +599 717 4301 | E-mail: info@bsdepelikaan.com