Basisschool Bonaire De Pelikaan

4.1 Kwaliteit hangt nauw samen met

Methoden

Ieder jaar wordt er flink geïnvesteerd in de aanschaf van nieuwe methoden. Daarbij wordt er op gelet dat een methode bij onze school past en overeenkomt met onze ideeën over het onderwijs. Elke methode moet voldoen aan de eindtermen, die door het Ministerie van Onderwijs zijn opgesteld. Uiteraard wordt er ook gekeken naar de aantrekkelijkheid van het materiaal. We zijn ervan overtuigd, dat we met de huidige methoden en werkwijze kwaliteit kunnen leveren. Bij de aanschaf van nieuwe methoden wordt er gewerkt aan de hand van een implementatietraject. Dit betekent in de praktijk dat de implementatie over meerdere schooljaren kan worden uitgewerkt.

Personeel

Het zijn de leerkrachten die ervoor zorgen, dat de methoden op een juiste manier worden ingezet en worden gebruikt. Zij vormen de ruggengraat van de school. Hun inzet en zorg voor uw kind is van cruciaal belang voor de school. Een goede sfeer binnen een team is daarbij onontbeerlijk.

Professionalisering

De teamleden van onze school ervaren het werk als uitdagend en zetten zich zo goed mogelijk in om de gestelde doelen te bereiken. Met het team en individueel verdiepen en verbreden wij onze kennis. Scholing en nascholing wordt actief opgepakt door de teamleden en de directie.

Leerlingvolgsysteem

Om de kwaliteit van het onderwijs te bewaken, maken we gebruik van een leerlingvolgsysteem. Dit houdt in, dat leerlingen regelmatig getoetst worden om hun leerontwikkeling te kunnen volgen.

Evaluatie van het onderwijs

Onderling overleg en afstemming zijn belangrijk voor goed onderwijs op school. Maar ook het bespreken van wat we gedaan hebben en het bijstellen van plannen en doelen komt ieder jaar terug. We noemen dat de evaluatie van ons onderwijs. Daarnaast houdt de inspectie toezicht.

Kaya Amsterdam #3 | Kralendijk, Bonaire, CN | Telefoon: +599 717 4301 | E-mail: info@bsdepelikaan.com