Basisschool Bonaire De Pelikaan

VRIJWILLIGE OUDERBIJDRAGE

Beste ouder(s) / verzorger(s),

Op onze school is er een ouderraad, welke zich ten doel stelt om samen met het schoolteam elk schooljaar activiteiten te organiseren die het onderwijs op de bs De Pelikaan nog aantrekkelijker maken. Dit doen zij middels de vrijwillige ouderbijdrage. De ouderbijdrage is niet verplicht, maar wel noodzakelijk om de diverse activiteiten, waarvoor de school geen vergoeding krijgt, te kunnen bekostigen. De ouderbijdrage komt volledig ten goede aan de kinderen. Een financiƫle verantwoording vindt ieder jaar plaats tijdens de algemene jaarvergadering. Daarom doen we ook voor het schooljaar 2020-2021 een beroep op u voor een vrijwillige ouderbijdrage van $ 25,- per kind. Hierbij is het sinterklaascadeau van uw kind inbegrepen.

Wij verzoeken u het totaalbedrag over te maken op MCB rekeningnummer:
111.78.301 t .n.v. Stichting Leren is Leuk, onder vermelding van de naam van uw kind(eren) en de groep(en).

Hieronder ziet u welke bijdrage voor u van toepassing is:

1e kind op school: $ 25.00

2e kind op school: $ 20.00

3e kind op school: $ 15.00

Mocht overmaken voor u niet lukken, dan bieden we de mogelijkheid het geld te overhandigen bij de administratie in een envelop met naam en groep van uw kind(eren). Online betalen heeft voor ons een grote voorkeur.

Wij doen als ouderraad ons best om er voor uw kind een onvergetelijk schooljaar van te maken en rekenen graag op uw financiƫle bijdrage daarin.

Kaya Amsterdam #3 | Kralendijk, Bonaire, CN | Telefoon: +599 717 4301 | E-mail: info@bsdepelikaan.com