Basisschool Bonaire De Pelikaan

VRIJWILLIGE OUDERBIJDRAGE

Beste ouder(s) / verzorger(s),

Op onze school is er een ouderraad, welke zich ten doel stelt om samen met het schoolteam elk schooljaar activiteiten te organiseren die het onderwijs op de bs De Pelikaan nog aantrekkelijker maken. Dit doen zij middels de vrijwillige ouderbijdrage. De ouderbijdrage is niet verplicht, maar wel noodzakelijk om de diverse activiteiten, waarvoor de school geen vergoeding krijgt, te kunnen bekostigen. De ouderbijdrage komt volledig ten goede aan de kinderen. Een financiële verantwoording vindt ieder jaar plaats tijdens de algemene jaarvergadering. Daarom doen we ook voor het schooljaar 2020-2021 een beroep op u voor een vrijwillige ouderbijdrage van $ 25,- per kind. Hierbij is het sinterklaascadeau van uw kind inbegrepen.

Wij verzoeken u het totaalbedrag uiterlijk vóór 30 november 2020 contant te betalen. Vanaf 7 november kunt u het bedrag in een envelop, voorzien van naam en groep van uw kind (eren), op onze administratie bij Ilja of Carlin afgeven. Hieronder ziet u welke bijdrage voor u van toepassing is.

Bedragen ouderbijdrage:

1e kind op school: $ 25.00

2e kind op school: $ 20.00

3e kind op school: $ 15.00

Wij doen als ouderraad ons best om er voor uw kind een onvergetelijk schooljaar van te maken en rekenen graag op uw financiële bijdrage daarin.

Bij voorbaat dank, namens de ouderraad van basisschool De Pelikaan

Casper Douma (voorzitter), Ligwino Leito (penningmeester) en Daniëlle van der Giessen.

Met vragen kunt u contact opnemen met bs De Pelikaan op 717 4301.

Kaya Amsterdam #3 | Kralendijk, Bonaire, CN | Telefoon: +599 717 4301 | E-mail: info@bsdepelikaan.com