Basisschool Bonaire De Pelikaan

Wij willen aan alle kinderen die ons zijn toevertrouwd de hulp bieden die nodig is, waardoor het kind zich kan ontwikkelen tot een zelfstandige persoonlijkheid die verantwoordelijkheid kan en wil dragen voor zichzelf, zijn omgeving en de samenleving waarvan hij of zij deel uitmaakt.
Onze school biedt in de eerste plaats voor iedereen een plezierige, veilige en uitdagende leer- en leefomgeving.

 

Onderwijsconcept

Op De Pelikaan wordt klassikaal onderwijs gegeven. Er wordt gewerkt vanuit verschillende methoden. De leerkracht organiseert het lesaanbod en zorgt ervoor dat de leerdoelen worden aangeboden. De leerling wordt gestimuleerd tot leren door de leerstof dusdanig aan te bieden dat het bij de leerling past en zijn interesse heeft. De achterliggende gedachte is dat de leerling beter leert als de leerstof op de leerling is afgestemd.

 

Pedagogisch concept

Zoals wij in onze visie al weergaven is het ons uitgangspunt dat onze school een veilige, plezierige leef- en leergemeenschap wil zijn voor alle betrokkenen. Gedurende de hele dag wordt tijdens het werken en spelen, in de klas en op het plein aandacht besteed aan hoe we met elkaar en de spullen van elkaar omgaan. Hiertoe hebben we de 8 gouden regels en afspraken.

De 8 gouden regels worden visueel ondersteund en hangen zichtbaar in de school en in de klas.

  • Ik ben aardig voor iedereen
  • Ik luister goed
  • Ik let op mijn woorden
  • Ik houd rekening met anderen
  • Ik zorg goed voor alle spullen
  • Hoor ik stop, dan houd ik op
  • Ik ben eerlijk
  • Ik houd me aan de regels en afspraken

 

Sociaal emotioneel

Met ingang van schooljaar 2018/2019 heeft bs De Pelikaan een coördinator veiligheidsbeleid aangesteld. Hij monitort de veiligheid van de leerlingen en zal indien nodig adequaat optreden bij pestgedrag tussen leerlingen. Hij is het aanspreekpunt waar leerlingen en ouders pestgedrag kunnen melden. Verder wordt er jaarlijks een onderzoek naar het welbevinden afgenomen onder de leerlingen. De uitslag van dit onderzoek zal worden geanalyseerd en besproken in het leerteam “sociaal emotioneel”.

 

Rots en water training

Onze school biedt Rots en Water training aan. Rots en Water is een weerbaarheidstraining. Hierin leren kinderen zich onafhankelijk op te stellen (Rots) en eigen keuzes te maken, maar ook hoe met anderen samen te werken, spelen en leven (Water).

Het programma leert mentale- en sociale vaardigheden aan d.m.v. veel fysieke oefeningen. Het fysieke programma wordt ondersteund door korte groepsgesprekken, waarin ruimte is voor zelfreflectie en korte opdrachten.  De training wordt verzorgd door de coördinator sociale veiligheid.

 

 

Kaya Amsterdam #3 | Kralendijk, Bonaire, CN | Telefoon: +599 717 4301 | E-mail: info@bsdepelikaan.com