Basisschool Bonaire De Pelikaan

 

Ons team bestaat uit gepassioneerde professionals. Zij zorgen met elkaar voor een veilige en uitdagende (leer)omgeving waarin kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen. Het team is erop gericht om rekening te houden met verschillende leerstijlen van onze kinderen.

We geloven dat ieder kind er toe doet en wij zijn er van overtuigd dat ieder kind van zichzelf al zo bijzonder is, dat het kind vooral zichzelf moet blijven.

De ambitie van ons team is dat de talenten van kinderen zich maximaal ontwikkelen.

Het managementteam van onze school bestaat uit: directeur-bestuurder Paul Pennock, twee intern begeleiders (IB’ers) en twee bouwcoördinatoren. In samenwerking met de leerkrachten zijn zij verantwoordelijk voor het onderwijs en het pedagogisch klimaat op school.

De professionaliteit is en wordt gewaarborgd door het regelmatig volgen van bijeenkomsten en diverse studies. Het management team bewaakt tevens de structuur van de werkwijze binnen onze school, ook wel klassenmanagement genoemd.

De grote lijnen worden binnen het MT besproken en dit wordt gedeeld met het team. De begeleiding van de collega’s zal door de leden van het MT worden gedaan.

Kaya Amsterdam #3 | Kralendijk, Bonaire, CN | Telefoon: +599 717 4301 | E-mail: info@bsdepelikaan.com