Basisschool Bonaire De Pelikaan

Basisschool De Pelikaan kent een Raad van Toezicht (R.v.T.) en een directeur/bestuurder.
De R.v.T. vergadert 6 keer per jaar samen met de directeur/bestuurder.

Zij zullen de bestuurder adviseren ten aanzien van de strategische beslissingen voor de lange termijn. In de R.v.T zitten verschillende specialisaties, waardoor ze de bestuurder goed kunnen ondersteunen. De bestuurder legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht.

De samenstelling van de Raad van Toezicht is als volgt:

  • Michèle Celestijn-Knuf (voorzitter)
  • Sharon Steens (secretaris)
  • Arrie Vis (penningmeester)
  • Ronald Zwarter (lid)
  • Sophie van Lint (lid)

 

Kaya Amsterdam #3 | Kralendijk, Bonaire, CN | Telefoon: +599 717 4301 | E-mail: info@bsdepelikaan.com