Basisschool Bonaire De Pelikaan

Volgens de wet moeten kinderen tenminste 880 uur op jaarbasis les krijgen. De totale onderwijstijd op onze school bedraagt 1050 uur op jaarbasis.

Dit betekent dat voor de kleuters andere schooltijden gelden. Het betreft hier de kinderen van de groepen één. Momenteel zijn dit vier groepen. Deze allerkleinsten hebben op woensdag vrij. Ondanks deze vrije dag voldoen wij als school nog ruimschoots aan de verplichte onderwijs tijd.

Zo worden ouders niet geconfronteerd met verschillende lestijden voor kinderen uit één gezin, die in verschillende groepen zitten.

De schooltijden zien er als volgt uit:
groep 2 t/m 8: 07.30 – 12.45 uur maandag t/m vrijdag
groep 1 heeft dezelfde schooltijden, echter de woensdag is vrij.

Wij bieden voor die ouders die dat wensen een professionele opvang aan op school. Dit wordt verzorgd door onze partner Stichting Professionele Kinderopvang Bonaire. Zij verzorgen tevens de naschoolse opvang.

Alle kinderen worden om 07.20 uur op school verwacht.

Kaya Amsterdam #3 | Kralendijk, Bonaire, CN | Telefoon: +599 717 4301 | E-mail: info@bsdepelikaan.com