Basisschool Bonaire De Pelikaan

Verlof

Soms is het door bijzondere omstandigheden noodzakelijk om voor uw kind verlof aan te vragen. Let erop dat een verlof niet toegekend wordt wanneer deze langer is dan 10 schooldagen of aansluitend aan de zomervakantie is. Verlofaanvragen dienen enkel en alleen ingediend te worden bij onze school, de school neemt dan contact op met de leerplicht. Er kan maximaal één verlof per jaar worden toegekend voor een leerling, uitzonderlijke omstandigheden daargelaten.

Een verlof dient uiterlijk 3 weken van te voren worden aangevraagd door middel van een e-mail aan info@bsdepelikaan.com 

Kaya Amsterdam #3 | Kralendijk, Bonaire, CN | Telefoon: +599 717 4301 | E-mail: info@bsdepelikaan.com