Basisschool Bonaire De Pelikaan

Het belang van betrokkenheid van de ouders/verzorgers

We vinden het belangrijk dat de school goed contact heeft met de ouders/verzorgers.

De leerkrachten hebben natuurlijk hun verantwoordelijkheid voor het schoolgebeuren.

U mag ervan uitgaan, dat afspraken nagekomen worden en dat er verantwoord les wordt gegeven. De school mag daar ook altijd op worden aangesproken.

 

Wat verwachten wij van u:

 • Dat de kinderen naar school komen in het verplichte school T-shirt
 • Dat u helpt met het handhaven van de schoolafspraken.
 • Dat u instemt met het hele onderwijsprogramma.
 • Dat u ervoor zorgt dat de kinderen op tijd op school aanwezig zijn en op tijd van school gehaald worden.
 • Dat u belt, mailt of een briefje meegeeft als de kinderen niet op school kunnen komen.
 • Dat u oplet dat waardevolle spullen thuis blijven.
 • Dat u op rapportavonden aanwezig bent en zich aan afspraken met de leerkracht en/of intern begeleider houdt.

 

Informatievoorziening aan de ouders

De Pelikaan hecht grote waarde aan goede informatie aan de ouders/verzorgers en probeert dat op vele manieren te realiseren. Naast de informatie op onze website, maken wij daarbij gebruik van de volgende mogelijkheden:

 • Het persoonlijk contact.
 • U ontvangt 1 maal per drie weken per mail de nieuwsbrief in zowel het Nederlands, Papiaments als Engels.
 • Op de website kunt u alle activiteiten van de betreffende maand nog eens lezen.
 • Aan het begin van het schooljaar organiseren we een voorlichtingsavond. Op deze avond krijgt u informatie over de werkwijze, de gebruikte methoden, regels en afspraken (o.a. over huiswerk).
 • Eind groep 7 wordt er een voorlopig advies gegeven voor het Voortgezet Onderwijs (VO) en uitleg gegeven over het VO.
 • Er wordt in groep 8, tijdens de informatieavond o.a. uitleg gegeven over het Voortgezet Onderwijs.
 • Mocht er buiten de rapportgesprekken om aanleiding zijn voor een gesprek over uw kind, dan zal de leerkracht contact met u opnemen. Wanneer u zich als ouder/verzorger zorgen maakt, kunt u altijd na schooltijd langskomen voor het maken van een afspraak voor een gesprek met de leerkracht of intern begeleider.

 

Ouderhulp

Hulp van ouders wordt zeer op prijs gesteld. Heeft u zin om de daad bij het woord te voegen, geeft u zich dan op voor de diverse activiteiten. Een aantal activiteiten zijn o.a. hulp bij sportactiviteiten, hulp bij handvaardigheid, het schoonmaken van materialen, kinderen begeleiden naar de sporthal, lezen met leerlingen en nog veel meer zaken. Oproepen voor hulp van ouders zullen via de Nieuwsbrief komen of via een mail van de groepsleerkrachten. Bij de groepsleerkracht kunt u alle informatie krijgen.

De ouderraad (OR)
De OR organiseert of helpt mee bij alle schoolse activiteiten. Mocht u geïnteresseerd zijn of meer informatie willen, stuurt u dan een mailtje aan info@bsdepelikaan.com

De Medezeggenschapsraad (MR)
In de MR zit een aantal ouders/verzorgers en leerkrachten die samen een 7-tal momenten per jaar praten over het beleid en de organisatie van de school. Zij hebben op Bonaire een adviesrecht en geen instemmingsrecht.

Op onze school bestaat de MR uit 3 ouders en 3 leerkrachten. Het e-mailadres van de MR is: mr@bsdepelikaan.com.


  
Kaya Amsterdam #3 | Kralendijk, Bonaire, CN | Telefoon: +599 717 4301 | E-mail: info@bsdepelikaan.com