Basisschool Bonaire De Pelikaan

Op bs De Pelikaan hebben we een duidelijk plan opgesteld waarin we uitleggen hoe wij werken. Het document waarin dit is weggezet heet het “Zorgplan”.
Het zorgplan is HIER te openen.

Naast het zorgplan zijn er verschillende protocollen op school aanwezig

  • Protocol leesproblemen en dyslexie
  • Dyscalculie protocol
  • Meer- en hoogbegaafdheidsprotocol
  • Overgangsprotocol
  • (Cyber-) pest- en gedragsprotocol
  • Beleidsplan sociale veiligheid

De bovengenoemde protocollen kunnen ten aller tijden worden opgevraagd bij de school als u deze zou willen inzien. In deze protocollen omschrijven wij hoe wij handelen wanneer er extra zorg geboden moet worden aan onze leerlingen.

Kaya Amsterdam #3 | Kralendijk, Bonaire, CN | Telefoon: +599 717 4301 | E-mail: info@bsdepelikaan.com